Diagnostika, měření a další

Měření odporů vinutí

 • měření i velmi malých odporů od 0,1µΩ do 2500Ω
 • měřící proud až 10A
 • čtyř vodičova metoda měření
 • teplotní kompenzace měřeného odporu

 

 

Měření izolačních stavů vinutí

 • měření izolačního odporu od 10kΩ do 10TΩ
 • zkušební napětí  500V, 1000V, 2500V, 5000V a proměnné napětí v rozsahu 40-5000V
 • měření s nastavitelným stupňovitě se zvyšujícím napětím
 • výpočet koeficientu DAR, polarizačního indexu PI a koeficientu vybíjení dielektrika DD
 • zobrazení grafického průběhu měřeného izolačního odporu R (t)

 

 

Test vinutí rázovým generátorem PSG 212A

 • napětí rázové vlny do 12kV
 • plynulé zvyšování napětí
 • test symetrie vinutí, detekce závitových zkratů, zkratů na kostru, zkratů mezi fázemi
 • zobrazení odrazu vlny na osciloskopu

 

 

Zkouška výdržným napětím

 • testy výdržným napětím do  15kV
 • plynulé zvyšování napětí na požadovanou hodnotu
 • kapacitní proud izolačního systému do 1000mA

 

Provádíme termovizní měření kamerou se záznamem a exportem do běžných grafických formátů. Měření termovizní kamerou najde uplatnění v následujících odvětvích:

 • v elektrotechnice - měření kvality proudových spojů, měření oteplení prvků rozvaděčů, měření teploty magnetického obvodu při magnetizační zkoušce
 • ve strojírenství - kontrola oteplení ložisek, převodovek a jiných strojních součástí za provozu
 • ve stavebnictví - kontrola tepelně technických vlastností obvodových plášťů budov
 • v průmyslu - kontrola stavu tepelných izolací technologických rozvodů (pára, teplá voda)

 

Jednorázové měření vibrací slouží k posouzení mechanického stavu zařízení a pro stanovení základních příčin vibrací. Měřením lze získat poznatky k odstranění vibrací, je však obtížné stanovit stupeň nebezpečí vibrací pro zařízení a stanovit prognózu o budoucím vývoji zařízení.

Periodické měření vibrací je velmi účinný nástroj prediktivní údržby strojů a zařízení, vibrace jsou měřeny v periodických intervalech, cílem je získat informace o vývoji detekovaných strojů, jednotlivá měření jsou softwarově ukládána a vyhodnocením trendů naměřených hodnot dostáváme obraz o stavu stroje i o jeho možném budoucím vývoji.

Vibrace měříme přístrojem firmy ADASH A4300-VA3, data se analyzují a uchovávají v systému DDS2011.

Nesouosost způsobuje hlavně zvýšené vibrace soustrojí, z čehož vyplývá zvýšené namáhání a opotřebení ložisek. Důsledkem toho je pak zvyšování nákladů na opravy a údržbu, stejně tak jako narůstají ztráty z odstávky stroje. Je tedy zřejmé, že SOUOSOST SE VYPLÁCÍ!

Klasické metody měření souososti a ustavování pomocí spároměrů je jednoduché, ale kvalita většinou nestačí. Měřením pomocí indikátorových hodinek je přesnější, je to však metoda časově náročná a vyžaduje bohaté zkušenosti s ustavováním. Nejpřesnější a časově nenáročnou metodou je tedy laserové ustavení. Laserové ustavování je jednoduchá a efektivní metoda, která zaručuje vysokou přesnost ustavení.

Provádíme dynamické vyvažování v jedné nebo dvou rovinách na vyvažovačkách H40U firmy Schenck a K5000B/Tira 9000 firmy TIRA. Provádíme také provozní vyvažování na pozici stroje u zákazníka. Provádíme vyvažování elektrických strojů, oběžných kol čerpadel, ventilátorů, aj.