Opravy elektrických strojů

 • komplexní služby na poli oprav elektrických strojů nízkého i vysokého napětí
 • generální a střední opravy střídavých elektromotorů nízkého i vysokého napětí včetně elektromotorů v nevýbušném provedení
 • generální a střední opravy stejnosměrných elektromotorů včetně motorů těžních strojů a rotačních měničů (Ward-Leonardova soustrojí)
 • generální a střední opravy suchých a olejových transformátorů včetně regenerace oleje
 • generální a střední opravy elektromagnetů a cívek všech výkonů
 • všechny služby i na pozici stroje u zákazníka

  Používáme moderní technologie

 • pro odstranění starého vinutí používáme vypalovací pec s procesorovým řízením teploty
 • pro impregnaci převinutých vinutí používáme vakuově-tlakovou impregnační stanici
 • používáme moderní vyvažovací stroj TIRA (pro dynamické vyvážení rotačních částí do 5000kg)
 • používáme moderní strojní vybavení pro opracování strojních částí
 • čištění částí probíhá v automatické myčce

 

 

 

 Autorizace

 • jsme autorizovaná opravna pro opravy nevýbušných elektromotorů firmy BREUER-MOTOREN GmbH & Co.
 • jsme autorizovaný servisní partner firmy SIEMENS